Dezeni damast Baronet

737 – glat, boje: bijela, crna, roza i bež

897 – pruga 2,8 cm, bijela

741 – bijela

755 – siva

905 – bijela

698 – kose pruge, bijela

1754 – bijela